Metalo supirkimas, metalo kainos, aukso kaina, automobiliu supirkimas, akumuliatoriu supirkimas, supirkimo kainos | Supirkimokainos.lt, Lietuva


Buying-up.com / supirkimokainos.lt svetainių taisyklės

1. Visi besinaudojantys Buying-up.com ir SupirkimoKainos.lt svetainėmis privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis.
2. Svetainės Buying-p.com ir SupirkimoKainos.lt skirtos pateikti informaciją apie įmones (toliau – SUPIRKĖJUS), kurios veikia supirkimo sektoriuje, nurodant tų įmonių superkamas kategorijas, supirkimo kainas ir kitus juridinio asmens rekvizitus.
3. Pateikti/atnaujinti/redaguoti informaciją svetainėje gali jų atstovai, užsiregistravę svetainėje ir susikūrę paskyrą (account), bei svetainių administratorius savo iniciatyva.
4. SUPIRKĖJAMS registracija ir paskyros sukūrimas svetainėse yra nemokamas.
5. Naujai sukurtos paskyros informacinių duomenų valdymas/redagavimas SUPIRKĖJUI yra nemokamas 31 dieną nuo sukūrimo.

5.1. Praėjus bandomajam periodui (30 kalendorinių) paskyros valdymas/redagavimas SUPIRKĖJUI yra blokuojamas ir aktyvuojamas tik sumokėjus narystės mokestį į svetainių administratoriaus sąskaitą pagal pateiktą išankstinę sąskaitą (proforma invoice)
5.2. Narystės mokestis yra lygus 100 Eur (vienas šimtas eurų) 1 metų periodui.
5.3. Svetainių administratoriui gavus įmoką už narystę svetainėse, mokėtojui išrašoma sąskaita-faktūra ir siunčiama SUPIRKĖJO nurodytu elektroniniu paštu, o esant pareikalavimui, sąskaitos originalas siunčiamas įprastu paštu.
5.4. Aktyvus 1 metų paskyros redagavimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai svetainių administratorius aktyvuoja SUPIRKĖJO paskyros redagavimo įrankį.
5.5. Sumokėta narystės įmoka yra negrąžinama. SUPIRKĖJAS susikūręs paskyrą ir sumokėjęs nario mokestį patvirtina , kad apie tai yra informuotas ir pretenzijos dėl to nepriimamos.

6. Asmenys, pateikiantys informaciją svetainėje garantuoja jos tikslumą.
7. SUPIRKĖJŲ paskyrų sukūrimas, svetainių administratoriaus iniciatyva, yra paremtas perteikiant informaciją iš pačių SUPIRKĖJŲ viešai skelbiamos informacijos jų svetainėse, ar kitose internetinėse svetainėse ir nesant draudimo tą informaciją perteikti.

7.1. Svetainių administratorius savo iniciatyva skelbdamas informaciją apie SUPIRKĖJUS, pačio SUPIRKĖJO ar kitų šaltinių apie konkretų SUPIRKĖJĄ viešoje erdvėje paskelbtos informacijos neredaguoja, nekeičia ir neatsako už jos tikslumą, teisingumą ir teisėtumą.

8. Svetainių administratorius negarantuoja informacijos, kurią pateikė svetainėje patys susikūrę paskyras SUPIRKĖJAI tikslumo.
9. Kiekvienas naudodamas Buying-up.com / SupirkimoKainos.lt svetainėse esančią informaciją prisiima visą atsakomybę dėl šios informacijos panaudojimo pasekmių. Pasitikslinti informaciją apie SUPIRKĖJUS galite kituose įvairiuose oficialiuose informacijos šaltiniuose.
10. Svetainėje paskelbta informacija apie superkamas pozicijas yra matoma svetainės lankytojams neribotą laiką.

10.1. Praėjus 30 dienų nuo paskutinio kainų informacijos atnaujinimo vartotojo profilyje prie kiejkvienos superkamos pozicijos rodomos datos teksto spalva pasikeičia iš juodos į raudoną, kas reiškia jog sistema rekomenduoja atnaujinti kainų informaciją.
10.2. Praėjus 40 dienų nuo paskutinio kainų informacijos atnaujinimo, profilyje nurodytų superkamų pozicijų kainos automatiškai pasinaikina.

11. Paskelbtą supirkimo kainą sistema lygina su EUR kursu pagal https://www.xe.com/currencyconverter, todėl galimi kainų skirtumai kitomis valiutomis, pasikeitus tam tikros valiutos santykiui su EUR.
12. Svetainių administratorius laikosi sąžiningo verslo principo ir turi teisę be atskiro pranešimo redaguoti SUPIRKĖJŲ paskyrose skelbiamą informaciją, ar atskiras jos dalis, įtarus, kad skelbiamos supirkimo kainos neatitinka tikrovės, ar akivaizdžiai yra melagingos.

12.1. Redagavimo būdas pasireiškia tuo, kad administratoriaus manymu neteisinga supirkimo kaina gali būti ištrinama ir pakeičiama į 0 (nulinę kainą). Kiti/kitokie informacinių duomenų redagavimo būdai yra negalimi ir neleistini.

13. Svetainėje draudžiama pateikti melagingą, klaidingą, šmeižiančią informaciją, taip pat informaciją, kuri yra kitų asmenų intelektinė nuosavybė. Esant pažeidimams ši informacija gali būti perduodama valstybinėms teisėsaugos įstaigoms.
14. Svetainių administratorius nedalyvauja jokiuose sandoriuose tarp SUPIRKĖJŲ ir jų paslaugomis besinaudojančių klientų.
15. SUPIRKĖJAS, sukūręs svetainėje paskyrą ir patalpinęs informaciją nuo patalpinimo momento pats įsipareigoja ją atnaujinti, kai ji pasikeičia. Jeigu vartotojas nusprendžia daugiau nesirūpinti informacijos paskyroje atnaujinimu, jis turi pranešti apie tai portalo administratoriui el. paštu. Vartotojo paskyra bus panaikinta per 3 darbo dienas, tokiu atveju SUPIRKĖJO sumokėta narystės įmoka negrąžinama
16. Draudžiama siųsti reklaminę medžiagą portale įdiegtu įrankiu, kuris skirtas susisiekti su įmonėmis el. paštu. Reklaminiai laiškai gali būti blokuojami, tokiu atveju jie nepasieks adresato.
17. Draudžiama kopijuoti informaciją tinklapyje be raštiško svetainių administratoriaus leidimo.
18. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, be atskiro perspėjimo.
19. SUPIRKĖJUS, kurie nesutinka su šiomis taisyklėmis, ir svetainėje buvo įvesta informacija apie juos svetainių administratoriaus iniciatyva, prašome pranešti apie tai el. paštu dėl jos panaikinimo.
20. Paskutinį kartą taisyklės keistos 2018 m. gegužės 23 d.
21. Dėl duomenų patikslinimo, panaikinimo ir kitų klausimų kreipkitės [email protected]
22. Visi pageidavimai, pasiūlymai, skundai, pranešimai priimami čia.